Cách sử dụng keratin complex nano

CÔNG THỨC PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO
CHUYÊN NGHIỆP CHO SALON
1.PHỤC HỒI KERATIN COMPLEX NANO TRÊN NỀN TÓC THẲNG, TÓC CỤP, TÓC ÉP, TÓC DẬP XÙ, CHỮA SUN CHÁY 100% HẾT SUN CHÁY, CHỮA TÓC MỦN. 
Bước 1: Chia tóc ra thành từng lọn rồi dùng lược chải đều một lượng kem KERATIN lên tóc (massage qua lại cho ngấm keratin vào tóc, Bôi keratin khi tóc khô là tốt nhất)
Bước 2: Hấp kích nhiệt khoảng 30 phút cho thẩm khấu sâu vào lớp biểu bì tóc. sau đó để nguyên keratin trên tóc dùng lược tròn sây khô 95%.(không xả nước lúc này)
Bước 4:  Dùng máy là (là thẳng, hoặc là cụp đối với tóc thẳng hoặc tóc cụp) ở nhiệt độ: 
-> 230 độ đối với tóc khỏe
-> 200 độ đối với tóc màu, tóc trung bình
-> 180 độ đối với tóc Highlight, tóc yếu
Sau đó để nguội có thể xả qua nước . Nếu muốn phục hồi tối ưu nhất là sau 24h gội lại bằng dầu xả. 

2. PHỤC HỒI KERATIN KERATIN COMPLEX NANO TRÊN NỀN TÓC XOĂN: 
Bước 1: Chia tóc ra thành từng lọn rồi dùng lược chải đều một lượng kem mỏng KERATIN lên tóc, cuốn trục như uốn ( cuốn trục nhỏ hơn sóng của tóc, ví dụ sóng 19 thì cuốn trục 16)
Bước 2: Chạy nhiệt 100 độ cho đến khi tóc khô khoảng 25 phút..  sau đó  sấy xoăn. Để nguội rồi xả qua bằng nước. Nếu muốn phục hồi tối ưu nhất là sau 24h gội lại bằng dầu xả. 

3. ÉP TRỰC TIẾP KERATIN  KERATIN COMPLEX NANO TRÊN TÓC NÁT, MỦN Bôi keratin khi tóc khô, sau đó hấp kích nhiệt 50 độ khoảng 25 phút, sau đó để nguyên keratin trên tóc sấy khô 95%, sau đó dùng máy là ở nhiệt độ 180-200 độ là kỹ, không cần nhỏ định hình, sau đó để 48-72h gội lại.

4. ÉP TRỰC TIẾP KERATIN  KERATIN COMPLEX NANO TRÊN TÓC TRUNG BÌNH, TÓC KHỎE, TÓC XOĂN TỰ NHIÊN, TÓC DẬP XÙ, XÙ BÔNG. 
B1: Bôi thuốc ép số 1 cho mềm hóa 60-70%, xả hết thuốc éo số 1 đi. B2: Bôi keratin lên tóc, sau đó hấp kích nhiệt 50 độ khoảng 25 phút, sau đó để nguyên keratin trên tóc sấy khô 80%, sau đó dùng máy là ở nhiệt độ 180-200 độ là kỹ, không cần nhỏ định hình, sau đó để 48-72h gội lại

5. LÀM CỤP PHỤC HỒI BẰNG KERATIN KERATIN COMPLEX NANO
- Đoạn từ trân tóc đến điển làm cụp bôi trực tiếp keratin - Đoạn làm cụp: hòa 40% keratin, 60% uốn lạnh, bôi lên tóc, cuốn trục cụp, chạy nhiệt 100 độ trong khoảng 25-30 phút, tháo trục. Sấy khô cả đầu , là cụp, nhỏ định hình. 

6. QUY TRÌNH HỖ TRỢ NHUỘM NÉN MÀU. Giúp hạt màu trong,  sâu, bóng đặc biệt là thời gian bền mầu kéo dài gấp 2 lần nhuộm thông thường. Nhuộm 35 phút cho no màu , pha keratin + 10ml dập uốn+ Mix thêm màu đang nhuộm trộn đều, bôi lên ủ lạnh 20 phút, xả sạch với nước ta được mái tóc đẹp và bền màu dài lâu hơn cả Elumem. 
CHÚ Ý: SAU KHI DÙNG KERATIN PHỤC HỒI KERATIN KHÔNG NÊN GỘI DẦU GỘI THÔNG THƯỜNG CÓ CHỨA Sunfat, CHÍNH SUNFAT PHÁ HUỶ CẤU TRÚC KERATIN..
Comments